Privacy

Privacyverklaring

Wanneer u deze website bezoekt, verzamelen wij verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. De websites Optimotravel.nl & Optimogolftravel.nl, hierna te noemen Optimotravel, respecteren uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Over Optimotravel
Optimotravel is een in 2011 gestarte (online) reisorganisatie, ook wel directseller genoemd, welke voornamelijk haar reizen on-line verkoopt. Voor het aanbieden van onze producten, informatie en het merendeel van onze communicatie wordt onze website Optimotravel.nl en optimogolftravel.nl ingezet. Via onze website(s) verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u de gegevens over Optimotravel die u nodig heeft indien u contact met ons wenst op te nemen.

Louise Braillelaan 42
2719 EK Zoetermeer
Tel: 079-8200234
Fax: 079-8200254
The Netherlands
Klantenservice:
E-mail info@optimotravel.nl en info@optimogolftravel.nl
Web http://www.optimotravel.nl en http://www.optimogolftravel.nl
KvK 53393783

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van u nodig. Als u zich bij ons inschrijft, worden naam, (e-mail)adres en telefoonnummer opgeslagen. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, dus wanneer u een boeking bij ons doet of wanneer u uw gegevens aanpast.
Optimotravel verwerkt drie soorten gegevens: identiteits-, betaal- en (traffic)verkeersgegevens.

Identiteitsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het boekings- of registratieproces:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Land
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (vast / mobiel)

De boekingsgegevens gebruiken we om uw boeking te verwerken en de bevestiging hiervan zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met de door u gereserveerde of aangevraagde reis of onderdeel hiervan. Het e-mailadres dat u hier invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden, maar om digitaal te kunnen te kunnen communiceren / de reisbescheiden te kunnen toesturen. Wanneer u zich registreert op onze site via 'mijn account', of via onze nieuwsbrief kunt u aangeven of u onze digitale nieuwsbrief, vaak vol met interessante aanbiedingen, wenst te ontvangen. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, vink dan het vakje aan. Wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wenst te melden, kan dit altijd via de link in de nieuwsbrief of door ons een “reply” e-mail te sturen met hierin het verzoek u hiervan af te melden. Uw overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen ook niet verstrekt worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze. Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens
Bij “traffic”verkeersgegevens kun je denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie**, het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatiegedrag op onze website. Met de trafficgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke reizen of reisonderdelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.
* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen. ** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Doelen en gegevensverwerking
Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Optimotravel uw gegevens verzamelt. Optimotravel heeft de volgende gespecificeerde doelen voor ogen met het verwerken van uw gegevens:
Identiteitsgegevens verwerkt Optimotravel voor administratieve doeleinden, zoals:
het verwerken van uw boeking (administratief)
de bezorging van uw bevestiging op het door u gekozen adres (administratief), in de meeste gevallen zal dit op het door u opgegeven e-mail adres gebeuren.

Betalingsgegevens verwerkt Optimotravel voor administratieve doeleinden, namelijk:
de betaling van je boeking.

Verkeersgegevens verwerkt Optimotravel voor communicatieve doeleinden, zoals:
het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

Doorlinken via onze website
De website van Optimotravel kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten die niet onder het beheer van Optimotravel vallen. Optimotravel is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de Optimotravel met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Beveiligde pagina's
De online betaalmogelijkheden zijn beveiligd. De pagina's zijn beschermd met SSL, waardoor je gegevens versleuteld worden verzonden en het onmogelijk is voor derden om uw (creditcard)gegevens te zien. Je kunt de beveiliging checken door op de betalingspagina op je rechtermuisknop te drukken en te kiezen voor 'Eigenschappen'. Je krijgt nu een venster met de verbindingsgegevens. Bij 'Verbinding' staat vermeld dat het om een SSL-verbinding gaat. Je creditcardgegevens, zoals het nummer en de vervaldatum, worden uiteraard niet opgeslagen.

Herkomst van gegevens
De gegevens die Optimotravel verwerkt worden verkregen van bezoekers en klanten, die je zelf verstrekt via www.optimotravel.nl en www.optimogolftravel.nl

Verstrekking van gegevens
Optimotravel verstrekt uw gegevens aan een beperkte kring van derden die de gegevens voor administratieve doeleinden verwerken:
Luchtvaartmaatschappijen: in verband met reizen is dit verplicht.
Accommodaties: in het buitenland willen de accommodaties, om uw aankomt en verblijf zo goed mogelijk voor te bereiden hebben zij deze gegevens nodig.
Autoverhuurmaatschappijen: ivm de voorbereiding op uw aankomst heeft de autoverhuurder deze gegevens nodig.
Agent / transfer vervoerder ter plaatse: ivm de voorbereiding van het vervoer van en naar uw accommodatie(s) is deze ter plaatse nodig.
Hiernaast verstrekt Optimotravel uw gegevens niet aan derden, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten. De gegevens worden uitsluitend voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen gebruikt.

Rechten van bezoekers en onze cliënten
Als bezoeker of klant van onze website heeft u het recht om zich tot onze afdeling klantenservice te richten met het verzoek om u mede te delen of onze organisatie uw gegevens verwerkt. De afdeling klantenservice zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling aan u doen welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.
U heeft tevens het recht, door middel van een tot de afdeling klantenservice gericht verzoek, om de op u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt. Wanneer u geen prijs meer stelt op het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan kunt u ons hiervan per e-mail op de hoogte stellen of zich afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Geheimhouding
De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging
Om inzage van u persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Optimotravel verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Optimotravel kan tussentijds deze privacyverklaring aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

KIES UW VAKANTIE